Home / TIN TỨC / TIN NỘI BỘ

TIN NỘI BỘ

Quy định chung của công ty Danazone

QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CÔNG TY 1> Về việc nghỉ phép: ( Nghỉ không xin phép có thể bị buộc thôi việc không báo trước và trừ 5 ngày lương) – Nghỉ việc phải xin phép trước 1 ngày, trừ những trường hợp gấp( việc gia đình, con cái, đau …

Read More »